Romania locurilor frumoase

Parcul Natural Bucegi - obiective turistice Parcul Natural Bucegi

Parcul Natural Bucegi, Sinaia

Masivul Bucegi detine un loc de frunte in lantul Carpatilor romanesti prin flora de rara bogatei si diversitate, care a atras inca de multa vreme numerosi cercetatori si iubitori ai naturii din tara si de peste hotare.
Odata cu promovarea si dezvoltarea turismului, exploatarea maxima a resurselor naturale dar si ca rezultat al procesului pe scara larga de distrugere a diversitatii biologice cat si a influentei acesteia asupra factorilor de mediu a fost creat un cadru organizatoric adecvat masurilor specifice de conservare si protectie prin infiintarea Parcului Natural Bucegi.
Parcul natural Bucegi se suprapune sitului de importanta comunitara - Bucegi si dispune de mai multe tipuri de habitate; astfel: Paduri alpine cu Larix decidua si/sau Pinus cembra, Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Soldanella hungarica, Paduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea), Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, Paduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion, Paduri din Tilio-Acerion pe versanti abrupti, grohotisuri si ravene, Pajisti montane de Nardus bogate in specii pe substraturi silicioase, Pajisti calcifile alpine si subalpine, Fanete montane, Tufarisuri alpine si boreale, Tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium, Pesteri in care accesul publicului este interzis, Grohotisuri calcaroase si de sisturi calcaroase din etajul montan pana in cel alpin (Thlaspietea rotundifolii), Grohotisuri silicioase din etajul montan pana in cel alpin (Androsacetalia alpinae si Galeopsietalia ladani), Versanti stancosi cu vegetatie chasmofitica pe roci calcaroase, Vegetatie herbacee de pe malurile raurilor montane si Vegetatie lemnoasa cu Salix elaeagnos de-a lungul cursurilor de apa montane; habitate ce adapostesc, conserva si protejeaza o gama diversa de flora si fauna specifica estului lantului carpatic meridional.

Localizare Parcul Natural Bucegi

Scrie review Parcul Natural Bucegi

Ai vizitat Parcul Natural Bucegi? Poate ne povestesti si noua.

Nota: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Verificare: (numai litere)
* toate campurile sunt obligatorii